Prva stran | Kontakt | Načrt strani
O podjetjuProdajni programVodaZakaj voda?Ste vedeli?

-Voda in naš planet
-Pomen vode za življenje
-Lastnosti vode
-Kroženje vode / Molekula vode
-Svetovna (u)poraba vode
-Zaloge pitne vode
-Voda in zdravje
-Voda v Sloveniji
-Poraba vode
-Klor
-Onesnaženje vode
-Odpadne vode
Onesnaženje vode

Voda se onesnaži po različnih poteh, najbolj pa iz atmosfere s padavinami in kot direktna polucija v tekoče vode. V tekoče vode in hidrosfero prihajajo predvsem snovi, ki so odpadki najrazličnejših dejavnosti človeka. Najpomembnejši vrsti odpadnih voda so komunalne odpadne vode, ki vsebujejo le mikrobiološko razgradljive snovi, in industrijske odpadne vode, ki vsebujejo predvsem anorganske spojine in težko razgradljive ali pa sploh ne razgradljive organske snovi. Pri industrijskih odpadnih vodah ločimo industrijo v dve skupini in sicer v obrate s tehnološkimi postopki, ki potrebujejo veliko vode, drugače jim rečemo tudi mokra industrija ter obrate in tehnološke postopke, ki potrebujejo malo vode, to je suha industrija. V tekočo vodo in podtalnico pa lahko pridejo tudi kemikalije, ki jih uporabljamo v kmetijstvu, saj jih vode izperejo z agrarnih površin. Običajno so to ostanki različnih vrst herbicidov, insekticidov, fungicidov in mineralnih gnojil.


Ekom d.o.o., Industrijska cesta 5, SI - 1290 Grosuplje
telefon +386 1 786 47 55, +386 1 786 10 81 | faks +386 1 786 47 54 | gsm 041 627 719
www.ekom.si | email: ekom@siol.net

produkcija Ecetera d.o.o.