Prva stran | Kontakt | Načrt strani
O podjetjuProdajni programVodaZakaj voda?Ste vedeli?

-Zakaj moramo piti vodo?
-Voda in okolje
-Kaj vse je v vodi?
Voda in okolje

Dež in sneg pobirata iz ozračja mnoge škodljive snovi, ki jih prinašajo dim, izpušni plini in druge oblike onesnaževanja, in se vračata kot kisli dež ali sneg na zemeljsko površino in v podtalnico. Onesnaženje se je začelo z naraščanjem prebivalstva in industrije z vedno večjimi količinami neprečiščenih odplak. Te vsebujejo organske in anorganske snovi, težke kovine, kisline, antibiotike in različne strupene spojine. Podtalnica je ogrožena zaradi slabe kanalizacije, neurejenih odlagališč odpadkov, prepustnih greznic in rezervoarjev za olje ter bencin in celo radioaktivnih snovi. Velik onesnaževalec je tudi kmetijstvo s herbicidi, pesticidi in umetnimi gnojili, živinorejske farme s svojimi odplakami in mnogi drugi. 

Na področju varovanja voda bi se morali zgledovali po bolečih in dragih izkušnjah bolj razvitih držav. Četrtina virov pitne vode v Sloveniji je prekomerno zastrupljena s pesticidi, polovica vode ima »še dopustne« koncetracije omenjenih snovi, le četrtina podtalnice, iz katere pridobimo kar 97 odstotkov vse pitne vode,  pa ima značaj zdrave vode.


Ekom d.o.o., Industrijska cesta 5, SI - 1290 Grosuplje
telefon +386 1 786 47 55, +386 1 786 10 81 | faks +386 1 786 47 54 | gsm 041 627 719
www.ekom.si | email: ekom@siol.net

produkcija Ecetera d.o.o.