MAGNETNI Y LOVILCI NESNAGE

Zadržijo feromagnetne in trdne delce v vodi. Ščiti posamezne naprave in cevovode pred nesnago in feromagnetnimi delci.