Kako zamenjamo filtrni vložek?
Filtrni vložek zamenjamo na spodaj opisan način.
Zapremo ventil pred filtrom in za filtrom ter odvijemo odzračevalni čep na glavi filtra, da razbremenimo tlak v filtru. Nato odvijemo matico filtra in zamenjamo stari filtrni vložek z novim. Preverimo, ali je tesnilo filtra na loncu filtra pravilne oblike in ga po potrebi zamenjamo z novim. Po namestitvi novega vložka s ključem privijemo glavo in matico na lonec filtra.
Počasi odpremo dovodni ventil filtra in počakamo, da voda izpodrine zrak v filtru skozi čep. Ko voda priteče pri čepu, čep privijačimo in odpremo ventil na izhodu filtra.

Časovni intervali menjave filtrnih vložkov
Priporočamo, da priložena navodila za filtrni sestav shranite, saj so v njih navedeni intervali za menjavo posameznih vložkov. V primeru izgube navodil pokličite podjetje EKOM na telefonsko številko 01 786 47 55.
Menjava filtrnih vložkov je obvezna v intervalih, ki so navedeni v navodilih pri posameznem filtru.
Mehanski vložek se menja v obdobju od 6 do 12 mesecev oz. odvisno od kvalitete vhodne vode.
Vložek aktivno oglje se menja v obdobju od 3 do 6 mesecev oz. odvisno od kvalitete vhodne vode.

Kako do mikrobiološko neoporečne vode, vodovodne vode ali deževnice?
Priporočamo, da priložena navodila za filtrni sestav shranite, saj so v njih navedeni intervali za menjavo posameznih vložkov. V primeru izgube navodil pokličite podjetje EKOM na telefonsko številko 01 786 47 55.
Menjava filtrnih vložkov je obvezna v intervalih, ki so navedeni v navodilih pri posameznem filtru.
Mehanski vložek se menja v obdobju od 6 do 12 mesecev oz. odvisno od kvalitete vhodne vode.
Vložek aktivno oglje se menja v obdobju od 3 do 6 mesecev oz. odvisno od kvalitete vhodne vode.

Zakaj je voda po menjavi vložka bela?
Če ob menjavi vložka niste dovolj odzračili ohišje filtra, je voda prenasičena z zrakom. Priporočamo, da po menjavi vložka odprete najbližjo pipo in vodo pustite teči 5 minut, da se vse skupaj dobro prečisti, nato pa lahko vodo nemoteno uporabljate naprej.

Zakaj se je vložek rjavo obarval?
Voda vsebuje večjo koncentracijo železa ali pa so vaše cevi korodirale. Slednje se najpogosteje pojavi, če uporabljate deževnico.
V loncu filtra imam zeleno sluz. Zakaj prihaja do tega in kaj naj naredimo, da do tega ne bo več prihajalo?
Zelena sluz v vodi so alge. Največkrat se pojavljajo, če je filter izpostavljen neposredno dnevni svetlobi. Priporočamo, da se lonec filtra zamenja z loncem, ki ni prozoren in ne prepušča UV svetlobe. V primeru, da ni možno zamenjati lonca filtra, lahko filter zaščitite z zunanjo omarico ali ga preprosto zaščitite s kartonom ali ovijete s snovjo, ki ne prepušča dnevne svetlobe oz. je odporna na UV svetlobo.

Kako pogosto se menjajo kristali za mehčanje vode?
Kristale za mehčanje vode zamenjajte najkasneje na 12 mesecev ali takoj, ko nivo
kristalov pade za 1/3. Kristalov se ne dopolnjuje in jih je treba zamenjati v celoti.

Imam motno vodo. Kateri filter naj namestim?
Predlagamo, da namestite trojni hišni filter EKO-TRIPLE. Vložki v tem filtrnem sestavu so nameščeni zaporedno in se med seboj ščitijo, zato zadnjega vložka ni treba menjati prepogosto.
Prvi vložek ima 50 mikronsko filtracijo, drugi vložek ima 25 mikronsko filtracijo, tretji ima 5 mikronsko filtracijo in odpravlja motnost vode.

Stanujem v bloku. Imamo velike težave s vodnim kamnom. Ker nimam prostora za vgradnjo filtra, me zanima, kaj mi priporočate za zaščito strojev in grelnika vode?
Zaradi omejenega prostora predlagamo namestitev kombiniranega filtra EKOMMAG–MAGO-EKO-FOS. Filter omogoča filtracijo, magnetno nevtralizacijo vodnega kamna in zaščito pred korozijo.

Zakaj je treba filter namestiti z gibljivimi cevmi? Zakaj je treba ob filtru zagotoviti obhodni tok vode (by pass)?
Filter motamo vgraditi z gibljivimi cevmi zaradi tangencialnih sil, ki se pojavljajo, ko odrežemo cevi za namestitev filtra med cevi. Zaradi omenjenih napetosti lahko kasneje pride do poškodb na navojih filtra.
Obhodni vod oz. »by pass« omogoča pretok oz. dotok vode v stanovanjski objekt tudi med menjavo vložka.

Kateri filter priporočate za zaščito napeljevaje pred vodnim kamnom?
Poznamo tri načine obdelave vode s katero delujemo proti vodnemu kamnu.
1. Magnetna nevtralizacija vodnega kamna EKOM
S pomočjo magnetnega polja visoko energetskih trajnih magnetov voda potuje čez večje število magnetnih polj. Vodni kamen na teh območjih spremeni strukturo in potuje z vodo kot privesek.
Magnetni nevtralizator zmanjša nabiranje vodnega kamna na grelnih telesih, cevovodih in ostalih napravah, ki imajo stik z vodo ter odstranjuje že obstoječi vodni kamen. Ko se kapljica vode (npr. na ploščici) posuši, ostane madež, ki ga je v primerjavi z neobdelanim lažje očistiti. Pri magnetni nevtralizaciji vodnega kamna se trdota vode ne spremeni.
2. Mehčanje s polyphosphat kristali
Pri mehčanju s polifosfatnimi kristali se na vseh napravah in cevovodih naredi mikro sloj, ki onemogoča vezavo vodnega kamna na grelna telesa, cevovode in ostale naprave, ki imajo stik z vodo. Ko se kapljica posuši, so madeži še vedno vidni, vendar ščitimo vse naprave in cevovode, ki imajo stik z vodo.
3. Mehčanje vode z avtomatsko mehčalno napravo polnjeno z ionsko maso kation
Ionska masa kation nase veže vodni kamen. S pomočjo obhodnega voda, ki je sestavni del naprave, lahko poljubno uravnavamo trdoto vode. To je pravi način mehčanja vode, saj pri tem načinu obdelave vode madeži niso vidni, prav tako pa je zaščitena celotna napeljava in grelna telesa.